Fındıklı Adak Kurban Satış ve Kesim Yeri

Get Adobe Flash player

Akika kurbanı

Akika kurbanı, İslam'a göre, yeni doğan çocuk için kesilmesi müstehab olan kurbandır. Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün içinde başındaki tüyleri kısmen veya tamamiyle tıraş edip kulağına ezan okunarak kesilir. 

Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenâb-ı Hakk’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana “akîka kurbanı” isimi verilmiştir.

Esasen akîka yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyünün isimidir. Akika kurbanı Hanefî mezhebinde mubahtır. Fakat böyle şükür niyetiyle yapılan bir mubah, kurbiyete (Allah’a yakınlığa) dönüşmektedir çünkü niyet, âdetleri imana, mubahları da taate başka bir deyişle yapılmasından sevap kazanılan bir amele çevirir. Böylelikle de akîka kurbanı tevekkeli bir iman olmaktadır. Akika kurbanı kesmek diğer mezheplerde sünnet; Zâhirîlere göre ise vaciptir.

Akika kurbanı

Peygamberimiz (aleyhi elfü elfi salâtin ve selam), torunları Hasan ve Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için kesmelerini önermiştir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden yola çıkarak gücü yetenlerin erkek çocuğu için iki kurban kesmeleri önerilebilir.

Akîka kurbanını çocuğun doğumunun yedinci günü kesmek müstehaptır. Bununla beraber doğumundan itibaren büluğ çağına kadar kesilebilir. Aynı günde çocuğa ad verilmesi, saçının kesilerek ağırlığınca altın veya gümüşün tasadduk edilmesi önerilmiştir.

Kurban olmaya elverişli her hayvan akîka kurbanı olarak kesilebilir. Kesilen bu adak kurban etinden kurban sahibi, aile bireyleri ve yakın arkadaşları yiyebileceği gibi tasadduk da edilebilir.